button français2

Beste vrienden,

Ik heb de eer en het genoegen verantwoordelijk te zijn voor de organisatie van reizen, mini trips en uitstapjes binnen onze seniorenvereniging en vanuit die hoedanigheid wil ik uw aandacht vestigen op wat volgt.

Aan de vooravond van een reis kunnen gezins-, gezondheids- of andere problemen dit project nog in gevaar brengen.

Daarom is het essentieel om een annulatieverzekering te hebben of, bij gebrek hieraan, nog een nieuwe polis te onderschrijven. Deze laat u dan toe om bepaalde sommen te recupereren.

Hoewel de verschillende reisbureaus met wie we werken dit soort verzekering aanbieden, denk ik dat het de moeite waard is, uit kosten besparend oogpunt, om deze een verzekering te onderschrijven bij een gerenommeerd bedrijf.

Bijvoorbeeld : een "NO GO" bij Europ Assistance verzekeringsmaatschappij kost ongeveer 86 euro per persoon per jaar. Wetende dat als (voormalig) personeelslid van de bank we een korting hebben van + -20% zal deze besparing ongeveer 100 euro per jaar voor twee personen bedragen !

Verschillende formules bestaan ook bij Touring tegen vergelijkbare prijzen en waarschijnlijk ook bij andere verzekeringsmaatschappijen.

Maar indien u niet beschikt over een persoonlijke verzekeringspolis en u een annulatieverzekering afsluit bij het reisbureau, bedraagt deze gemiddeld 4,5 procent van de prijs van uw reis en dit alleen voor de reis in kwestie.

Bijvoorbeeld: bij een reis van €1500 / persoon, kost de annulatieverzekering €67.50 / per persoon.

Het is duidelijk welke formule het voordeligst is.

Een individuele polis leidt ook tot eenvoudigere administratieve procedures.

Ik heb reeds persoonlijk een beroep moeten doen op een dergelijke verzekering, en ik kan u verzekeren dat een individuele polis efficiënter is.

Het hetzelfde geldt voor een " Bijstands " verzekering. Deze kan ook worden onderschreven bij verschillende maatschappijen.

Twee voorzorgsmaatregelen zijn altijd meer waard dan een. Aarzel dan ook niet om contact op te nemen met uw bank om hierover meer te weten...

Hopelijk moet u nooit een beroep doen op de tussenkomst van de polis in kwestie.

Ik ben steeds ter uwer beschikking voor verdere vragen.

                        

Henri Coenen​​​​​                    

GSM : 0477/99 10 84​​​​​


20191205_144532_720.JPG